Asbestbemonstering

Asbesthoudende materialen 

Wanneer u een vermoeden heeft van asbest of asbesthoudende materialen, dan is het afnemen van een bemonstering een goede eerste stap. Het bewerken van deze materialen is bij de wet verboden en daarom wordt asbest sinds begin jaren 90 ook niet meer toegepast in de bouw.

Het materiaalmonster wordt vervolgens opgestuurd naar een erkend asbestlaboratorium waar bepaald wordt of er asbest aanwezig is, om welk type asbest het gaat en wat het percentage is van de hoeveelheid asbest in het product.

Voordat u gaat renoveren of slopen is een vergunning nodig die u aanvraagt bij de gemeente. Zij zullen u dan ook vragen om een asbestinventarisatierapport.

Offerte aanvragen

molenaar-milieutechniek-asbestbemonstering-1.jpg
molenaar-milieutechniek-asbestbemonstering-2.png

Asbestbemonstering in de praktijk

Om aan te tonen of u daadwerkelijk asbesthoudende materialen heeft, is een materiaalmonster afnemen noodzakelijk. Wij kunnen voor u een Quickscan uitvoeren.

Als u een vermoeden heeft dat er asbest aanwezig is in uw bouwwerk en geen renovatie of sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren, dan kunnen wij dit voor u bemonsteren en laten analyseren. Zodat u niet meteen aan hoge kosten vastzit voor een asbestinventarisatie. Asbestverdacht materiaal kunt u herkennen aan de vezelachtige materialen, de structuur of het patroon.

Maar helemaal zeker weet u het pas wanneer een bevoegd laboratorium een analyse uitvoert. Deze wordt gedaan op basis van diverse microscopische technieken. Op het analysecertificaat komt te staan of het asbest is, om welk type het gaat en wat het percentage asbest is.

Bekijk alle diensten

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Offerte aanvragen icon-linkje-wit-molenaar-milieutechniek

Scroll naar boven