Home ›› Asbest Analyse

Asbest analyse door Molenaar Milieutechniek

Wanneer u twijfelt over de aanwezigheid van asbest in een woning of object, dan kunt u het beste een asbest analyse laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Analyseren op locatie is niet voldoende en ontoereikend. Om aan te kunnen tonen dat er asbest aanwezig is in de woning, is een analyse nodig in een laboratorium. Zo komt u te weten om welke soort asbest het draait en hoe deze wordt behandeld.

asbest analyse inspectie
Offerte aanvragen

Asbest analyse voor de verbouwing

Wanneer u besluit om te gaan verbouwen, renoveren of slopen, is een asbestinventarisatie -onderzoek verplicht. Molenaar Milieutechniek zorgt ervoor dat alle asbesthoudende materialen inzichtelijk worden gemaakt en gerapporteerd. In onze werkwijze is dit de stap voor de daadwerkelijke asbest analyse in het laboratorium. Wij verzorgen eerst een uitgebreid locatiebezoek en onderzoeken ook andere bronnen zoals bouwbestek, bouwtekeningen en eventueel gesprekken met de gebouwbeheerder of eigenaar.

Bemonstering voor het laboratorium

Bemonstering is nodig om er zeker van te zijn dat het materiaal asbest bevat. In een onafhankelijk laboratorium wordt het monster geanalyseerd. Wij kunnen voor u een Quickscan uitvoeren. Met een bemonstering wordt aangetoond of het asbest is, om welk type het gaat en wat het percentage asbest is. Asbest analyse wordt gedaan op basis van diverse microscopische technieken. Asbestverdacht materiaal is enkel door experts te herkennen aan de vezelachtige materialen, de structuur of het patroon. Een analyse maakt het compleet en de resultaten leest u terug in een zorgvuldig opgemaakt asbestrapport.

asbest analyse schuur
Offerte aanvragen

Asbest analyse in de praktijk

Testen van een asbestmonster gebeurt op de zes asbestsoorten: chrysotiel, crocidoliet, tremoliet, anthophylliet, amosiet en actinoliet. Goed om te weten: de bemonstering moet resulteren in een stuk van ongeveer twee bij twee centimeter zijn. Zodoende kan de chemische samenstelling van de vezel worden bepaald. Met de resultaten van een asbest analyse is goed in te schatten wat het risico is voor u als eigenaar. Wanneer er asbesthoudend materiaal aanwezig is, moet dit worden verwijderd. Asbestsanering mag alleen door gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd.

Plan van aanpak maken

Zodra de asbest analyse heeft plaatsgevonden en u in het bezit bent van het asbestrapport kunt u een plan van aanpak samenstellen. Is er geen asbest gevonden, dan kunt u starten met verbouwen, renoveren of slopen. Wanneer er wel asbesthoudend materiaal is gevonden, dan kunt u een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf inschakelen voor het verwijderen van de asbest. Molenaar Milieutechniek voorziet in de asbestinventarisatie en werkt samen met partners die elk hun eigen kwaliteiten hebben.

Offerte aanvragen

Scroll naar boven