Asbestsanering

Toewerken naar asbestsanering

In onze rapportage wordt de risicoclassificatie van het asbest vermeld volgens de door TNO opgestelde SMA-rt database. Hiermee wordt het risico aangetoond voor het asbestverwijderingsbedrijf en daarmee de geldende veiligheidsvoorschriften voor het saneren.

Sanering is de volgende stap in het asbestverwijderingsproces. Belangrijk is dat het asbestinventarisatierapport compleet wordt aangeleverd en u een duidelijk offerte kan opvragen van de kosten voor de asbestsanering. Een asbestinventarisatierapport bevat de volgende onderdelen:

  • Aanwezigheid van asbest binnen een gebouw of object inclusief classificatie
  • Veiligheidsrisico's voor de gebruikers van het gebouw.
  • Risico voor het asbestverwijderingsbedrijf bij de sanering van het asbest
  • Geldende veiligheidsvoorschriften voor het verwijderen van het asbest
asbestsanering-molenaar-milieutechniek-1.png
asbestsanering-molenaar-milieutechniek-2.png

Asbestsanering

Nadat u een asbestinventarisatie heeft laten uitvoeren en er een melding is ingediend bij de gemeente, kan de asbestsanering plaatsvinden. Dit is het asbestverwijderingsproces dat alleen door gecertificeerde bedrijven mag worden uitgevoerd. Bij de asbestsanering komen asbesthoudende vezels vrij in de ruimte en daarom moet het werk secuur en veilig worden gedaan.

Molenaar Milieutechniek werkt samen met partners die elk hun eigen kwaliteiten hebben. Zo kunnen wij u altijd een een realistische offerte aanbieden om asbest te verwijderen.

Op basis van de grootte en complexiteit van het project wordt een duidelijke planning en deadline gecommuniceerd.

Binnensanering asbest

Bij een binnensanering vereist dit een totaal andere aanpak en wordt er een containment gemaakt. Dit is een speciale tent en daar tegenaan worden een douche met drie compartimenten en een drukmachine geplaatst. Tevens wordt er continu gemeten of het containment op voldoende onderdruk staat, zodat er geen vezels vrijkomen. Zo kunnen we de veiligheid van vakmensen, derde en het milieu waarborgen. Wanneer de asbesthoudende toepassingen zijn verwijderd vindt er een schoonmaak plaats. Na de schoonmaak van het containment wordt dit door een onafhankelijk laboratorium visueel en met luchtmonsters gecontroleerd.

Asbestsaneringen met risicobronnen worden extra goed voorbereid en begeleid. Zodra de werkzaamheden erop zitten, wordt het gecontroleerd door een onafhankelijk laboratorium. Zij zullen de ruimte vrijgeven als er geen veiligheidsrisico meer aanwezig is. Hiervan ontvangt u ook een vrijgavecertificaat. Eventuele herstelwerkzaamheden aan de ruimte kunt u ook uitbesteden aan Molenaar Milieutechniek.

Asbest afvoeren na sanering

Het asbest uit bouwwerken en objecten moet worden afgevoerd en gestort. Het asbestsaneringsbedrijf zorgt voor een veilige manier van afvoeren van de asbesthoudende materialen die zijn gesaneerd. Wanneer het asbest is gestort ontvangt u een stortbon. Hiermee kunt u aantonen dat u geen eigenaar meer bent van asbestafval.

U kunt de herstelwerkzaamheden van de desbetreffende ruimte of ruimtes uitbesteden aan Molenaar Milieutechniek. Denk bijvoorbeeld aan het herstellen van een dak, vloeren, wanden, plafonds en objecten uit de industrie. Zo kunnen wij het gehele traject van de asbestsanering adviseren en begeleiden. Van asbestinventarisatie en aanvragen van een sloopvergunning tot de uitvoer en het herstel.

Bekijk alle diensten

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Offerte aanvragen icon-linkje-wit-molenaar-milieutechniek

Scroll naar boven