Chroom-6

Chroom-6 inventarisatie door Molenaar Milieutechniek

Chroom-6 is een schadelijke stof die voornamelijk voorkomt in verf, coatings en metalen. Deze stof komt vrij wanneer de verontreinigde materialen worden bewerkt. Het is een vorm van chroom die onder andere werd toegepast in boilers, stalen bruggen, schepen, stalen leidingen, kozijnen en hekwerken. Met het toevoegen van chroom-6 werd het staal beschermt tegen corrosie.

Chroom-6 kan via drie manieren het lichaam indringen: door inademen, inslikken of via de huid en veroorzaakt diverse soorten kanker. Molenaar Milieutechniek verzorgt dat de gehele chroom-6 inventarisatie op een professionele en adequate manier wordt uitgevoerd. Met een chroom-6 onderzoek classificeren we de chroom-6 materialen. Aan de hand van een uitvoerige rapportage inclusief de behandelmethode van het chroom-6 kunt u een Chroome-6 verwijderingsbedrijf inschakelen.

chroom-6-molenaar-milieutechniek.png

Behandeling van Chroom-6

Wanneer u aanwezigheid van chroom-6 vermoedt, dan raden wij aan om hier onderzoek naar te doen. Als het verontreinigde materiaal wordt bewerkt, zoals bij zagen, slijpen en stralen, komt de schadelijke stof vrij in de lucht. Daarmee ontstaat er een veiligheidsrisico voor mens en milieu. Aan de hand van een uitvoerige rapportage inclusief de behandelmethode van het chroom-6 kunt u een chroom-6 verwijderingsbedrijf inschakelen.

Molenaar Milieutechniek verzorgt de inventarisatie en kan u in contact brengen met een professioneel bedrijf voor de behandeling van chroom-6 bij uw objecten.

Stappenplan Chroom-6 sanering

Er is een wettelijke grenswaarde voor chroom-6 bepaald, waardoor sommige waardes verwaarloosbaar zijn. Molenaar Milieutechniek hanteert een stappenplan bij het beoordelen en saneren van chroom-6 verontreinigde materialen. Deze stappen zijn bijna gelijk aan de asbestwerkzaamheden die we uitvoeren.

We starten met de inventarisatie van de materialen zodat we een helder rapport kunnen opstellen met daarin de risicobeoordeling. Wanneer er een akkoord is bereikt over de kosten, kunnen we overgaan op de chroom-6 sanering en uiteindelijk de borging van het verontreinigde materiaal. De nametingen moeten uitwijzen of er geen chroom-6 meer aanwezig is. Het effectief verwijderen van de materialen gebeurt in een korte tijd, zodat u direct weer aanvullende werkzaamheden kunt uitvoeren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Offerte aanvragen icon-linkje-wit-molenaar-milieutechniek

Scroll naar boven