Werkwijze Molenaar Milieutechniek

Aanpak

Grofweg bestaan de asbestwerkzaamheden uit drie stappen: inventariseren, saneren en vrijgeven. Apart hiervan is het bemonsteren van asbestverdachte materialen een mogelijkheid bij Molenaar Milieutechniek. Wij gaan vakkundig te werk en zijn bekend met de geldende normen en veiligheidsrisico's. Om er zeker van te zijn dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn is een asbestinventarisatie nodig. Dit onderzoek is wettelijk verplicht.

Op basis van de inventarisatie wordt een asbestinventarisatierapport opgesteld. Met deze informatie kunnen wij u een concrete offerte aanbieden voor de asbestsanering. Bij akkoord dienen wij een melding in bij de gemeente. Daarna is het tijd voor de asbestsanering en het bouwwerk of object vrij te maken van schadelijke stoffen. Het afvoeren van het asbest en de overhandiging van het vrijgave certificaat zijn nodig voordat de eventuele herstelwerkzaamheden plaatsvinden. Wij ontzorgen u in het gehele traject.

molenaar-milieutechniek-werkwijze.jpg

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Offerte aanvragen icon-linkje-wit-molenaar-milieutechniek

Scroll naar boven