Home ›› Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport aanvragen

Wanneer u gaat verbouwen, renoveren of slopen, is een asbestinventarisatierapport verplicht. Hiervoor kunt u Molenaar Milieutechniek inschakelen. Wij verzorgen de gehele asbestinventarisatie op een adequate en professionele manier en stellen een uitvoerig inventarisatierapport voor u op.

Een asbestinventarisatierapport is wettelijk verplicht als u een woning, bedrijfspand of ander object dat voor 1994 is gebouwd, wilt gaan slopen, renoveren of verbouwen. Vanaf 1994 is het gebruik van asbest als bouwmateriaal officieel verboden, omdat asbestvezels schadelijk zijn voor de gezondheid. Het inademen van asbestvezels kan leiden tot onder meer longkanker. Asbestvezels komen vrij bij het breken of zagen van asbesthoudend materiaal. Vanwege het gezondheidsrisico heeft u voor een verbouwing of renovatie van oude panden een inventarisatierapport nodig. Wordt er asbest aangetroffen, dan dient dit door een professionele asbestsaneerder worden verwijderd.

asbestinventarisatierapport inspectie
Offerte aanvragen

Asbestinventarisatierapport

In het asbestinventarisatierapport staat of er asbest in een gebouw aanwezig is. Wanneer er asbest is aangetroffen, moet dit door een onafhankelijk laboratorium geclassificeerd zijn. Het rapport bevat tevens de veiligheidsrisico’s voor de gebruikers van het gebouw, het risico voor de asbestsaneerder bij de verwijdering van het asbest en de geldende veiligheidsvoorschriften voor het saneren van het asbest.

Bemonstering en analyse

Wij zorgen dat alle asbesthoudende materialen inzichtelijk worden gemaakt en vervolgens worden gerapporteerd. Molenaar Milieutechniek inventariseert niet alleen door middel van een locatiebezoek. Ook raadplegen wij bronnen, zoals het bouwbestek en bouwtekeningen. Eventueel houden wij gesprekken met de eigenaar of beheerder van de locatie. Bemonstering is nodig om er zeker van te zijn of materiaal wel of geen asbest bevat. De monster worden in een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd. In het asbestinventarisatierapport leest u de resultaten terug.

Een asbestmonster wordt op de aanwezigheid van zes soorten asbest gecontroleerd. Dat zijn actinoliet, amosiet, anthofylliet, chrysotiel, crocidoliet en tremoliet. Voor het bepalen van de chemische samenstelling van de vezel is een stuk materiaal van twee bij twee centimeter nodig. Na analyse van het monster is goed in te schatten wat het risico is voor de eigenaar en gebruikers van een gebouw.

asbestinventarisatierapport rapport
Offerte aanvragen

Asbestinventarisatierapport aanvragen

Wilt u gaan verbouwen of slopen? Zoals hierboven vermeld is een asbestinventarisatie dan noodzakelijk. Vraag vrijblijvend een offerte aan voor een asbestinventarisatie. Molenaar Milieutechniek brengt alle asbesthoudende bronnen in kaart voor u. Onze inspecteur onderzoekt het hele gebouw of object op de aanwezigheid van asbest. Aan de hand van het uiteindelijke asbestinventarisatierapport kunt u afhankelijk van de uitkomst het asbest laten verwijderen of verder gaan met uw verbouw- of sloopplannen.

Wilt u meer informatie over het asbestinventarisatierapport? Neem dan vrijblijvend contact op met Molenaar Milieutechniek. Wij zijn gespecialiseerd in asbest en chroom-6 en zorgen dat asbest- en chroom-6-inventarisatie op een adequate en professionele manier wordt uitgevoerd. Wanneer er asbest of chroom-6 is aangetroffen is het belangrijk om adequaat te handelen. Molenaar Milieutechniek werkt als gecertificeerd asbestinventarisatiebureau volgens de geldende wet- en regelgeving. Wij staan voor u klaar bij alle aan asbest gerelateerde calamiteiten en zijn hiervoor 24/7 beschikbaar en bereikbaar.

Offerte aanvragen

Scroll naar boven